Zapraszamy nauczycieli języka polskiego ze szkół podstawowych i gimnazjów na konferencję
Jak czytać Sienkiewicza? Wspólnie z zaproszonymi gośćmi zastanowimy się nad tym, jak współcześnie rozmawiać z uczniami o twórczości Sienkiewicza, jakie korzyści może wynieść młody czytelnik z lektury jego dzieł, a także jak pokonywać trudności związane z odbiorem tej literatury.

28 stycznia 2016 roku w godz. od 14.00 do 19.00
Aula 1.43 na Wydziale Filologicznym i Wydziale Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego
ul. Wita Stwosza 55, Gdańsk

Rok 2016 został ogłoszony Rokiem Henryka Sienkiewicza. To symboliczne uhonorowanie polskiego noblisty w 170. rocznicę urodzin (5 maja) oraz 100. rocznicę śmierci (15 listopada).

Twórczość Henryka Sienkiewicza jest niezbędnym elementem do zrozumienia polskiej kultury. „My wszyscy z niego” pisał przecież w 1924 roku Stanisław Cat-Mackiewicz. Czy tę świadomość mają współcześni uczniowie? Czy z równym zapałem co ich przedwojenni rówieśnicy czytają Potop albo Krzyżaków?

Instytut Rozwoju Edukacji zaprasza nauczycieli języka polskiego ze szkół podstawowych i gimnazjów na konferencję Jak czytać Sienkiewicza? Wspólnie z zaproszonymi gośćmi chcielibyśmy się zastanowić nad tym, jak współcześnie rozmawiać z uczniami o twórczości Sienkiewicza, jakie korzyści może wynieść młody czytelnik z lektury jego dzieł, a także jak pokonywać trudności związane z odbiorem tej literatury przez uczniów.

Prelegenci

prof. Ryszard Koziołek, dyrektor Kolegium Indywidualnych Studiów Międzyobszarowych w Zakładzie Historii Literatury Poromantycznej Uniwersytetu Śląskiego

Sienkiewicz. The best of

Zestaw kilkunastu tez o niezbędności Henryka Sienkiewicza i jego twórczości dla rozumienia polskiej kultury. Ponadto wykładowca podejmie się wykazać, że dla Polaka czytającego i piszącego po polsku jest Sienkiewicz niezrównanym przewodnikiem po sztuce opowiadania.

prof. Marek Adamiec, kierownik Katedry Kulturoznawstwa na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Gdańskiego

Czytanie (głośne) Sienkiewicza

Próba namysłu nad możliwością przywrócenia prozy autora Quo vadis dzięki coraz bardziej popularnym książkom czytanym w wykonaniu dobrych aktorów.

dr Adrianna Adamek-Świechowska, nauczycielka języka polskiego w I Liceum Ogólnokształcącym im. Juliusza Słowackiego w Elblągu

Dlaczego „my wszyscy z Niego”? Lekcje Henryka Sienkiewicza we współczesnej szkole

Wystąpienie poświęcone problematyce funkcjonowania twórczości Sienkiewicza, pisarza głęboko tkwiącego w polskiej kulturze, w obszarze polonistyki szkolnej. Pytanie zawarte w temacie (zaczerpnięte z uchwały sejmowej ustanawiającej rok 2016 Rokiem Sienkiewicza) jest punktem wyjścia do rozważań na temat możliwości eksploracji twórczości noblisty na lekcjach języka polskiego w kontekście trudności wynikających z postaw i kompetencji pokolenia dzieci Internetu. Przedstawienie kilku pomysłów i postulatów, mających na celu przywrócenie Sienkiewicza edukacji szkolnej, służy ukazaniu jego twórczości jako drogowskazu dla ucznia zagubionego w gąszczu współczesnych propozycji kultury masowej.

Tomasz Małkowski, pisarz, autor podręczników do historii, a także autor bloga edukacyjnego Postaw na edukację

Zali cały Zakon tu leży? Prawda historyczna w „Krzyżakach” Henryka Sienkiewicza

Próba zastanowienia się nad tym, czy Krzyżacy są powieścią tendencyjną, utrwalającą negatywne (i pozytywne – w odniesieniu do Polaków) stereotypy, czy powieść nadal uczy historii oraz nad tym, w jakim stopniu cel, który przyświecał autorowi (pisanie „dla pokrzepienia serc”), wpłynął na wybór momentu historycznego i co w ten sposób Sienkiewicz chciał przekazać rodakom.

Dyskusję z udziałem prelegentów i publiczności poprowadzi Dariusz Bugalski, dziennikarz Programu Trzeciego Polskiego Radia.

Udział w konferencji jest bezpłatny

Prosimy Państwa o rejestrację na wydarzenie mailowo pod adresem biuro@ire.edu.pl

Szczegółowy program konferencji

godz. 14.00 – powitanie uczestników i przedstawienie zaproszonych gości

godz. 14.15–14.45 – prof. dr hab. Ryszard Koziołek. Sienkiewicz. The best of

godz. 14.45–15.15 – prof. dr hab. Marek Adamiec. Czytanie (głośne) Sienkiewicza

godz. 15.15–15.45 – dr Adrianna Adamek-Świechowska. Dlaczego „my wszyscy z niego”. Lekcje Sienkiewicza we współczesnej szkole

godz. 15.45–16.15 – Tomasz Małkowski. Zali cały Zakon tu leży. Prawda historyczna w „Krzyżakach” Henryka Sienkiewicza

godz. 16.15–17.00 – przerwa na kawę

godz. 17.00–18.30 – dyskusja z udziałem prelegentów i publiczności

Patronat merytoryczny

Patronat medialny