Instytut Rozwoju Edukacji – Fundacja im. Adama Mysiora istnieje od 1998 roku (początkowo pod nazwą Gdańska Fundacja Rozwoju, a następnie Fundacja Rozwoju Edukacji).

Instytut powołano w celu inicjowania pozytywnych zmian w edukacji, kreowania i upowszechniania dobrych praktyk edukacyjnych, wspomagania wymiany doświadczeń między nauczycielami, a także promowania idei uczenia się przez całe życie.

Instytut Rozwoju Edukacji wspiera i inicjuje działania służące podnoszeniu poziomu edukacji poprzez popularyzację badań naukowych, organizowanie seminariów i konferencji, a także prowadzenie własnych prac badawczych dotyczących oświaty.

Slide 1
01. Slide Background
Every slide includes a background, which can be a picture or solid color.