Instytut Rozwoju Edukacji – Fundacja im. Adama Mysiora istnieje od 1998 roku (początkowo pod nazwą Gdańska Fundacja Rozwoju, a następnie Fundacja Rozwoju Edukacji).

Instytut powołano w celu inicjowania pozytywnych zmian w edukacji, kreowania i upowszechniania dobrych praktyk edukacyjnych, wspomagania wymiany doświadczeń między nauczycielami, a także promowania idei uczenia się przez całe życie.

Instytut Rozwoju Edukacji wspiera i inicjuje działania służące podnoszeniu poziomu edukacji poprzez popularyzację badań naukowych, organizowanie seminariów i konferencji, a także prowadzenie własnych prac badawczych dotyczących oświaty.

W ramach Akademii 30+, prowadzonego przez Instytut projektu edukacyjnego, który skierowany jest do osób dorosłych, organizowane są m.in. wykłady i warsztaty z różnych dziedzin nauki, wyjazdy do teatrów, muzeów, galerii i filharmonii, wycieczki po Polsce i Europie, zajęcia językowe i literackie. Wykłady w Akademii 30+ prowadzili znakomici naukowcy i intelektualiści, m.in. prof. Maria Poprzęcka, prof. Małgorzata Omilanowska, prof. Monika Płatek, prof. Michał Rusinek, prof. Radosław Markowski, prof. Zbigniew Mikołejko, prof. Andrzej Leder, prof. Andrzej Rychard, prof. Łukasz Turski, ks. Adam Boniecki i Wojciech Eichelberger.

Akademia GWO to z kolei prowadzona przez Instytut niepubliczna placówka doskonalenia nauczycieli, wpisana do ewidencji przez Marszałka Województwa Pomorskiego pod numerem 5/2017. W roku 2019 uzyskała akredytację Pomorskiego Kuratora Oświaty na prowadzenie szkoleń dla nauczycieli na terenie całego kraju (numer akredytacji: 69/2019). Akademia GWO podejmuje działania na rzecz stałego rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych nauczycieli oraz dostarczania im inspiracji do poszukiwania nowych metod i rozwiązań dydaktycznych. W ramach szkoleń (prowadzonych zarówno stacjonarnie, jak i online) nasi wykładowcy co roku spotykają się z tysiącami nauczycieli w całej Polsce.