Marcin Karpiński (przewodniczący)
matematyk, współautor podręczników do matematyki dla uczniów szkoły podstawowej, gimnazjum i liceum, przez wiele lat redaktor naczelny czasopisma „Matematyka w Szkole”. Uczestniczy w badaniach prowadzonych przez Instytut Badań Edukacyjnych, członek zespołów zajmujących się diagnozowaniem osiągnięć uczniów w międzynarodowych badaniach PISA oraz TIMSS.

prof. dr hab. Wojciech Owczarski
polonista, teatrolog, pracuje w Katedrze Kultury i Sztuki w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego, autor pięciu książek monograficznych (m.in. Diabeł w dramacie polskim, Mickiewiczowskie figury wyobraźni). Należy do Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, jest także członkiem International Association for the Study of Dreams i The Cultural History of Dreams Network.

dr Waldemar Nowicki
chemik, pracownik Zakładu Dydaktyki i Popularyzacji Nauki na Wydziale Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, członek Komitetu Głównego i sekretarz Komitetu Okręgowego Olimpiady Chemicznej, naukowo zajmuje się chemią związków kompleksowych i analityką środowiska.