Akademię GWO założyli pedagodzy. Nasi autorzy i redaktorzy to także w większości nauczyciele. Podobnie jak konsultanci, którzy od lat prowadzą warsztaty metodyczne w całej Polsce. Czerpiemy inspirację z dorobku nauczycieli, ale też od 25 lat wdrażamy własne pomysły edukacyjne.

Akademia GWO jest niepubliczną placówką doskonalenia nauczycieli, wpisaną do ewidencji przez Marszałka Województwa Pomorskiego pod numerem 5/2017. W roku 2019, zgodnie z przepisami dotyczącymi organizacji placówek doskonalenia nauczycieli, Akademia GWO uzyskała akredytację Pomorskiego Kuratora Oświaty na prowadzenie szkoleń dla nauczycieli na terenie całego kraju. Numer akredytacji: 69/2019.

https://akademia.gwo.pl/szkolenia-dla-rad-pedagogicznych