• Akademia 30+ popularyzuje model współczesnego człowieka renesansu – intelektualisty o wszechstronnych zainteresowaniach. Kreuje i rozbudza potrzebę rozwoju oraz stwarza warunki do jego realizacji.

  • Akademia 30+ to przestrzeń, w której wartościami są wiedza i pasja. Pozwala pogodzić aktywność zawodową
    z rozwojem intelektualnym i kulturalnym.

  • Akademia 30+ inspiruje do odkrywania i poznawania różnych dziedzin wiedzy. Promuje wykładowców obdarzonych talentem i charyzmą.

    http://akademia30plus.pl/