O IRE

Instytut Rozwoju Edukacji – Fundacja im. Adama Mysiora istnieje od 1998 roku (początkowo pod nazwą Gdańska Fundacja Rozwoju, a następnie Fundacja Rozwoju Edukacji).

Instytut powołano w celu między innymi inicjowania pozytywnych zmian w edukacji, kreowania i upowszechniania dobrych praktyk edukacyjnych, wspomagania wymiany doświadczeń między nauczycielami, a także promowania idei uczenia się przez całe życie.

Temu ostatniemu celowi służy powołana do życia w 2007 roku Akademia 30+ w Trójmieście. W ramach tego projektu edukacyjnego, który skierowany jest do osób dorosłych, organizowane są wykłady i warsztaty z różnych dziedzin nauki. Zajęcia w Akademii 30+ prowadzili znakomici naukowcy i intelektualiści, między innymi prof. Maria Poprzęcka, prof. Małgorzata Omilanowska, prof. Magdalena Środa, prof. Edmund Wnuk-Lipiński, prof. Zbigniew Mikołejko, prof. Andrzej Leder, prof. Ewa Bartnik, prof. Łukasz Turski, ks. Adam Boniecki i Wojciech Eichelberger. Obecnie do Akademii 30+ jest zapisanych ponad 1500 osób w wieku od 30 do 60 lat.

Instytut Rozwoju Edukacji wspiera i inicjuje działania służące podniesieniu poziomu edukacji poprzez popularyzację badań naukowych, organizowanie seminariów i konferencji, a także prowadzenie własnych prac badawczych dotyczących oświaty.